Stimmrechtsmitteilungen

04.09.2017 Stimmrechtsmitteilungen

Axxion S.A.

09.08.2017 Stimmrechtsmitteilungen

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

09.08.2017 Stimmrechtsmitteilungen

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

12.07.2017 Stimmrechtsmitteilungen

Alessanderx S.p.A.

07.07.2017 Stimmrechtsmitteilungen

Roland Berger Holding GmbH

17.05.2017 Stimmrechtsmitteilungen

Bernd Förtsch (Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA)

17.05.2017 Stimmrechtsmitteilungen

Michael Stammler

17.05.2017 Stimmrechtsmitteilungen

Oliver Alexander Borrmann

17.05.2017 Stimmrechtsmitteilungen

Carin Pepper-Hellstedt

12.10.2016 Stimmrechtsmitteilungen

Carin Pepper-Hellstedt, Deutschland